Overlijden in het buitenland: dit moet je regelen

Je hoopt dat het je nooit overkomt, maar het kan gebeuren: iemand in je familie- of vriendenkring komt te overlijden tijdens een vakantie of reis in het buitenland. Wat doe je in deze situatie? We helpen je graag aan de hand van onderstaande informatie samengesteld door Uitvaartverzekering.nl.

Allereerst hangt het van de omstandigheden van het overlijden af wat je precies moet doen. We bespreken daarom hieronder drie situaties die kunnen voorkomen.

1. Overlijden als gevolg van een ongeval of misdrijf

Een niet-natuurlijk overlijden komt keihard aan bij de nabestaanden. Het is dan voor het verdere verloop extra belangrijk dat de juiste stappen worden genomen.

Wat doe je als er sprake is van een niet-natuurlijke dood?

  • 1. Bij een ongeval of misdrijf neem je altijd eerst contact op met de politie. Het lichaam wordt dan vaak in beslag genomen en er volgt een onderzoek.
  • 2. Zoek vervolgens hulp via de alarmcentrale van de reisverzekering of neem contact op met een repatriëringsbedrijf (als overledene geen reisverzekering had).
  • 3. Pas nadat het lichaam is vrijgegeven door de autoriteiten kan de terugreis naar Nederland plaatsvinden

2. Overlijden in een ziekenhuis

Overleden in het buitenland

Bij een overlijden in een ziekenhuis stelt een arts ter plekke een akte op van overlijden. Ook wordt er bij de gemeente aangifte gedaan van overlijden.

Ook in deze situatie zoek je zo snel mogelijk hulp via de alarmcentrale of een repatriëringsbedrijf voor terugkeer van het lichaam naar Nederland.

Na registratie van overlijden krijg je van de buitenlandse autoriteiten een overlijdensakte en een speciaal nooddocument (laissez-passer). Dit document is nodig voor het vervoer van het lichaam naar Nederland. De Nederlandse ambassade, een consulaat of het ministerie van Buitenlandse Zaken kan bij het verkrijgen van de laissez-passer extra ondersteuning bieden.

3. Overlijden buiten het ziekenhuis

Bij een overlijden buiten het ziekenhuis dien je zo snel mogelijk contact op te nemen met een arts. Hij/zij stelt het overlijden vast en kan de akte afgeven die nodig is voor het doen van aangifte van overlijden ter plekke en in Nederland.

Vervolgens gelden dezelfde stappen als bij een overlijden in het ziekenhuis.

Uitvaart regelen

Als het wenselijk is om de uitvaart in het buitenland te laten plaatsvinden, is het beter om contact op te nemen met een lokale uitvaartondernemer.

Sommige uitvaartverzekeringen keren een geldbedrag uit waarmee een uitvaart in het buitenland bekostigd kan worden. Dit zijn de zogenoemde ‘kapitaalverzekeringen’.

Als je de uitvaart verder in Nederland gaat regelen, is het zaak om contact op te nemen met de uitvaartverzekeraar. Is er geen verzekering? Dan neem je contact op met een Nederlandse uitvaartverzorger. 

Beste reisverzekering 2021


Reageren