Letselschade als gevolg van een verkeersongeval

Natuurlijk wil je er liever niet over nadenken dat je letselschade door een verkeersongeval oploopt. De wet spreekt over letselschade als je lichamelijke of geestelijke schade oploopt als gevolg van een fout van een ander. In dat geval kun je de schuldige partij aansprakelijk stellen voor compensatie van de geleden schade. Voor letselschade kun je derhalve volgens de wet een vergoeding eisen. Deze vergoeding kan nodig zijn voor verschillende kosten die er gemaakt moeten worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de medische kosten van je huisarts, ziekenhuis en dergelijke. Maar wellicht moet je ook huishoudelijke hulp inschakelen tijdens de herstelperiode. Er kan verder sprake zijn van materiële schade aan je bezittingen, zoals een fiets of auto. Maar letselschade gaat ook over immateriële zaken. Dan spreekt men in het algemeen over een vergoeding voor gederfde levensvreugde en dit wordt ook wel smartengeld genoemd.

Een vergoeding claimen voor letselschade

Een verkeersongeval kan je zomaar overkomen, bijvoorbeeld tijdens een autovakantie. Bij een ernstig verkeersongeval waarbij ook de politie is ingeschakeld, ligt het vaak voor de hand dat er een partij is die aansprakelijk kan worden gesteld. Toch zal het soms gebeuren dat deze partij de aansprakelijkheid voor letselschade niet erkent. In dat soort gevallen zal een gang naar de rechter een noodzaak zijn. Het bepalen van de vergoeding die van toepassing zou kunnen zijn bij een bepaalde vorm van letselschade is specialistenwerk dat in het algemeen plaatsvindt door een advocaat uit dit specifieke vakgebied. Aan de hand van vergelijkbare zaken en de ernst van jouw letsel zal dit worden beoordeeld. De vergoeding die dan zal worden geclaimd zal alle zaken omvatten dus zowel de materiële als de immateriële schade die door jou is geleden. Als je letselschade hebt opgelopen waar een ander voor verantwoordelijk is, kun je op basis van de wet een letselschadeadvocaat inschakelen zonder dat dit jou iets kost. De verantwoordelijke partij moet ook de kosten van je juridische bijstand betalen. Dat is zo geregeld in de wet om te voorkomen dat er een belemmering zou kunnen zijn voor een slachtoffer om juridische hulp in te schakelen.

Affectieschade met ingang van 1 januari 2019

In Nederland is de wet gewijzigd in 2018. Vanaf 1 januari 2019 kan er nu ook affectieschade worden geclaimd. Affectieschade is een soort smartengeld voor naasten. Als iemand door een fout van een ander komt te overlijden of ernstig dan wel blijvend letsel oploopt, heeft dit ook gevolgen voor de directe omgeving van het slachtoffer. Het is immers een dusdanig aangrijpende gebeurtenis dat hierdoor niet alleen het leven van het slachtoffer wordt beïnvloed, maar ook dat van zijn of haar naasten. Ook hen wordt immers iets aangedaan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de partner van iemand die komt te overlijden of blijvend invalide wordt bij een verkeersongeval veroorzaakt door een derde. De vergoeding van affectieschade kan dan worden gezien als de erkenning van het verdriet van deze naasten. Tot naasten worden in dit kader in eerste instantie partner of gezinsleden (kinderen/ouders) gerekend. Maar ook anderen kunnen in aanmerking komen wanneer ze kunnen aantonen een hechte affectieve band met het slachtoffer te hebben.

Reageren