De Agora in Athene

Wie de historie van Athene wil ontdekken, kan gewoonweg niet om de Griekse Agora heen. Deze historische plek is sinds begin jaren ’30 van de vorige eeuw steeds verder blootgelegd door archeologen. De Agora vormde in vroegere tijden een centraal gelegen groot plein in het centrum van Athene en werd voor allerlei verschillende activiteiten gebruikt. Naast het bezoeken van de Agora market, kon de bevolking er ook genieten van toneelvoorstellingen en atletische sportwedstrijden. Daarnaast werd het plein gebruikt voor militaire oefeningen, religieuze processies en verkiezingen. De Agora van Athene is tevens de geboorteplaats van het democratische systeem. Een systeem wat – weliswaar in ietwat aangepaste vorm – nog steeds wordt gebruikt in talloze landen in de wereld.

Een eeuwenlange historie

De Agora Athene blijkt al sinds de bronstijd in gebruik te zijn, maar de pleinfunctie begon pas in de zesde eeuw voor Christus vorm te krijgen. Door de eeuwen heen, verrezen aan het plein tal van overheidsgebouwen en woningen, waarin niet alleen staatsmannen verbleven, maar ook dichters, schrijvers, artiesten en filosofen. In die laatstgenoemde categorie kun je onder andere denken aan Socrates, Plato en Aristoteles. In de Romeinse periode zette de Agora Griekenland ook in educatieve zin op de kaart vanwege de uitbreiding met gebouwen voor schoolse doeleinden.

Gedetailleerd historisch overzicht

Sinds de start van de opgravingen, hebben archeologen letterlijk vele duizenden gebruiksvoorwerpen in de grond gevonden. Een groot deel daarvan ligt opgeslagen in een depot, wat in principe alleen voor studiedoeleinden toegankelijk is. Het grote publiek kan in het Agora Museum echter een deel van de bodemschatten bewonderen. Het zal je als bezoeker daarbij vooral opvallen, dat de beschrijving van elk tentoongesteld item uiterst nauwkeurig is, zodat je een zeer goed beeld krijgt van de functie van het voorwerp en uit welke periode het stamt.

Het buitenterrein van de Agora

Ook buiten het museum, kun je op het Agora-terrein uitgebreid kennis maken met de historie van de locatie. Tal van plekken, die de afgelopen decennia door archeologen zijn blootgelegd zijn toegankelijk voor het publiek. Met een beetje geluk zie je zelfs archeologen, die nog steeds druk doende zijn met het mogelijk ontdekken van nieuwe vondsten in de aardbodem. De in 1931 gestarte opgraving is namelijk een project wat nog steeds doorloopt.

Entreeprijzen

De toegangsprijs voor de Agora bedraagt 8 euro per persoon. Voor dit bedrag krijg je zowel toegang tot het Agora Museum alsook tot het buitengebied. Het is ook mogelijk om een combiticket te kopen voor 30 euro per persoon. Dat ticket geeft je, gedurende een periode van 5 dagen, naast de Agora, toegang tot zo’n 10 andere historische locaties in Athene, waaronder de Acropolis en Olympieio. Jongeren tot 18 jaar hebben gratis toegang op vertoon van hun paspoort of identiteitskaart. Ook studenten van universiteiten en hoge scholen kunnen zonder betalen de Agora bezoeken. Daarvoor moeten ze wel de studentenkaart van hun onderwijsinstelling kunnen tonen.

Openingstijden

De Agora is bijna het hele jaar geopend van 8 uur ‘s morgens tot 8 uur ‘s avonds. Uitzondering hierop zijn (met name Christelijke) feestdagen. Dan gelden aangepaste openingstijden. Op Nieuwjaarsdag, 25 maart, 1 mei, Paaszondag en Eerste en Tweede Kerstdag is de Agora daarnaast volledig gesloten voor het publiek.

Reageren